Konieczne ogrzewanie - nadzwyczaj istotna rzecz w naszej strefie klimatycznej

W naszej strefie klimatycznej w zimie niezbędne jest zastosowanie ogrzewania domów. Można to zrobić wieloma sposobami, najbardziej popularne są różne piece, w jakich można spalać olej lub węgiel, ale coraz większym zainteresowaniem zaczęło się także cieszyć grzanie na gaz propan butan. Instalacje takie zyskały popularność w przypadkach, gdy nie będzie szansy na podłączenie do gazowej instalacji, a ktoś zdecyduje się na taką właśnie formę instalacji.
liczniki gazu
Autor: Peretz Partensky
Źródło: http://www.flickr.com
Podstawowym elementem przy instalacji tego typu jest gazowy zbiornik. Ponieważ jest to paliwo niebezpieczne oraz łatwopalne, to zachowane muszą zostać bardzo rygorystyczne przepisy i normy. Szczególnie że zbiorniki na gaz propan butan mają sporą objętość, czasami nawet kilka tysięcy litrów, bo zbyt małe by były zwyczajnie mało opłacalne w eksploatacji. Obecnie używa się dwa rozwiązania, zbiorniki mogą być albo podziemne, albo instalowane nad powierzchnią, ale w obu tych sytuacjach muszą być w jakiejś odległości od obiektu mieszkalnego. Wszystkie szczegółowe odległości oraz wymiary regulują przepisy, których przestrzeganie jest niezbędne, aby korzystanie z instalacji było legalne, a co najważniejsze bezpieczne.Niezwykle istotną decyzją, jaką trzeba podjąć podczas projektowania takiej instalacji, jest sposób finansowania zbiornika gazowego. Zbiornik można kupić, lecz ogólne koszty związane z tym są dość wysokie. Do ceny samej instalacji należy dołożyć projekt, montaż i odebranie techniczne instalacji, co daje praktycznie tyle samo, co cena samego zbiornika. Do tego dochodzą koszty regularnych przeglądów oraz serwisów, co na koniec będzie stanowić pokaźną kwotę. Dzierżawa w pierwszej chwili może być rozwiązaniem tańszym, ponieważ w każdym miesiącu płaci się daną sumę, a przeglądami i inspekcjami zajmuje się dzierżawiący. Lecz wadą, i to w niektórych przypadkach dość sporą, może być fakt, że dzierżawiąc należy zdecydować się na wyłączność na napełnianie zbiornika. A tu najczęściej ceny mniej korzystne niż na wolnym rynku, tak więc przed ostatecznym wyborem koniecznie należy dobrze przemyśleć wszystko i wybrać rozwiązanie bardziej korzystne.