Czemu warto przestrzegać prawa budowlanego? Co ulegnie zmianie w przepisach prawa budowlanego? Jakiego typu to będzie nowelizacja?

Normy budowlane mają służyć zachowaniu wszystkich najważniejszych praktyk budowlanych, wpływają jednocześnie na bezpieczeństwo. Powinniśmy ich przestrzegać w każdym momencie. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać lub będziemy je świadomie łamać, to można się liczyć z konsekwencjami prawnymi, a także zdrowotnymi.


zobacz więcej wiadomości
Autor: Klara Kopf
Źródło: http://www.flickr.com
Coś robione niezgodne z normami może skończyć się katastrofą budowlaną. To więc niezwykle ważne, żeby pamiętać o przestrzeganiu norm budowlanych. Identycznie jest z prawem budowlanym, które koniecznie trzeba przestrzegać. A czy wiesz, iż od tegoż roku nastąpiła nowelizacja prawa budowlanego? Jakie
Budowa domu
Autor: Freddy
wprowadzono zmiany? Zacznijmy od tego, iż bardzo ważna zmiana to zrezygnowanie z pozwoleń na budowę oraz przebudowę domu jednorodzinnego. Zmiana odnosi się do budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, co oznacza, że nie narusza granicy sąsiadów. Oznacza to, że zamiast normalnie obowiązującego pozwolenia należy jedynie zgłosić budowę z projektem budowlanym, a także dołączyć dokumenty niezbędne w trybie pozwolenia na budowę dla tegoż budynku.

Inna zmiana to możliwe wydanie pozwolenia na budowę, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze. Jest to okoliczność, kiedy inwestor jest jedną ze stron postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę. Dzięki tej operacji inwestor jest w stanie zyskać co najmniej 14 dni. Większa ilość też będzie obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, nie jak do tej pory pozwolenia na użytkowanie. W katalogu tego typu obiektów będą więc warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe a także obiekty magazynowe. Nastąpi likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Aktualnie jest tak, iż inwestor posiada siedem dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłosić to zdarzenie nadzorowi budowlanemu. Większość budujących dom nie preferowała tego obowiązku, więc zadecydowano o jego zlikwidowaniu. Będzie również mniej formalności które odnoszą się do projektu. Będzie to ograniczone wręcz do minimum. Nowelizacja spowoduje likwidacje obowiązku załączania oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, gazu czy ciepła, a także odbioru ścieków. To wszystko spowoduje, iż będzie łatwiej zbudować dom. Nie będzie tak dużo przepisów, które rzeczywiście bardziej przeszkadzały niż coś regulowały. To zmiana dobra dla wszystkich.