EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Niezawodne strategie gęstnienia gruntu

Każdy dom jest tak trwały jak jego fundamenty. Aby móc pobudować podłoże powinniśmy najprzód zbadać grunt. Informacje, jakie uzyskamy po obadaniu gruntu zapewnią nam określenie obciążeń, co z kolei będzie bazą do stosownego opracowania fundamentu budynku

.
Jednakże zdarzają się grunty, jakie są niewiele spoiste czy słabe. Posadowienie budynku na takim terenie możliwe jest po poprzednim wzmocnieniu. Zależnie od rozmiarów budynku i obciążeń, które wywiera na grunt, stosuje się przeróżne metody wzmocnień.
Stabilizacja gruntów za pomocą ubijania- odsyłam do tej strony. Najłatwiejszym sposobem wzmacniania gruntów piaszczystych, pod małymi i lekkimi budowlami, jest moczenie gruntu niedużą ilością wody oraz ubijaniu go ubijakami maszynowymi czy ręcznymi. Jeżeli nośność gruntu jest nazbyt mała, a wypływa ona z wilgotności gruntu, to możemy zagęścić go żwirem czy drobnymi kamieniami bitymi warstwami. Zagęszczając tym sposobem grunt bardzo mokry, trzeba wykonać ścianki hermetyczne naokoło zagęszczonego obrębu.

wytrzymałość

Źródło: pixabay.com

Zastrzyki z cementu. Cement czy inne spoiwa budowlane świetnie nadają się do zagęszczania podłoża- polecane spoiwa budowlane. Słabe podłoża sypkie możesz zagęścić zastrzykami z zaprawy cementowej. Do tego celu wprowadza się na stosowną głębokość w grunt stalowe rury, do jakich rurami gumowymi wprowadza się pod dużym ciśnieniem ciekłą zaprawę cementową. Zaprawa owa napełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w gruncie, powiększając jego szczelność i trwałość

.
W analogiczny sposób wzmacnia się podłoża metodami chemicznymi, wdrażając do gruntu związki mieszczące szkło wodne lub polimery.
Utwardzanie gruntu strategią Jet Grounting. Strategia polega na mąceniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod dużym ciśnieniem.