EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

konieczność używania zaawansowanych systemów wizyjnych

W systemach kontroli jakości zachodzi często konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Duże kryteria zmuszają producentów do aplikowania zaawansowanych struktur wizyjnych umożliwiających wykonanie w bardzo krótkim czasie każdych pomiarów, oraz wymianę informacji z systemami automatyki.

nowoczesne wnętrza

Autor: Jeremy Levine
Źródło: http://www.flickr.com
Wizyjna kontrola jakości (więcej o wizyjnej kontroli jakości – jest używana w wielu obszarach przemysłu do kontroli jakości produkowanych detali. Szczególnie wartościowa jest w produkcji wielkoseryjnej, seryjnej. Zautomatyzowana kontrola jakości pozwala na wytwarzanie towarów najwyższej kategorii będących kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy. Dzięki prędkości działania i niezawodności zezwalają na perfekcyjne użycie możności przerobowych nowoczesnych sprzętów produkcyjnych przyczyniając się do zwiększenia dochodów.

atrakcje
Proste systemy wizyjne (zobacz systemy wizyjne – EyeC Polska) zapewniają kontrolę obecności i pozycji elementów, poprawność ich montażu, oraz rozpoznawanie i sumowanie przedmiotów. Weryfikowany może być ich wymiar, kształt, względnie zabarwienie. Ocena może się odbywać także za pomocą czytania znakowań, napisów, bądź odczytu kodów kreskowych. Z kolei bardziej wieloaspektowe funkcje połączone z inspekcją wizyjną potrzebują już zastosowania efektywnych struktur, stosujących aparaty inteligentne z dobranymi kontrolerami i sprzętami do analizy obrazu, jakie sprawdzą się w warunkach fabrycznych.
Etykietowanie, identyfikacja i monitoring elementów na każdych cyklach wytwórczości zezwala na kontrolowanie procesu przemysłowego.

Czy chcesz poznać więcej nowości (http://www.warmuz-psychoterapia.pl/terapia-indywidualna-opole/) na analizowane na tej witrynie zagadnienie? Jeśli tak, kliknij ten link – nie rozczarujesz się. To pokrewna tematyka.

Systemy wizyjne całkowicie zastępują człowieka w kontroli prawidłowości produkcji.