EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Dobre Praktyki Produkcyjne, czyli jak powinien biec prawidłowy tok przygotowywania produktu

Zgodnie z legislacją naszego kraju i UE, reguły takie muszą obowiązywać w przemyśle farmacji, spożywczym oraz kosmetycznym. Gdzie możemy się z nimi bliżej zapoznać?

produkcja

Autor: Emily Mathews
Źródło: http://www.flickr.com
GMP, czyli Dobre Praktyki Produkcyjne, to wykaz precyzyjnych reguł odnoszących się do całego procesu produkcji, od gromadzenia składników, aż po magazynowanie i dystrybucję – zobacz szczegołowe informacje. Drobiazgowa kontrola gwarantuje wysoką klasę towarów oraz ich jednorodność, bez względu na termin produkcji. To także zapewnienie bezpieczeństwa dla konsumentów – produkty nie powinny być zanieczyszczone obcymi czynnikami.

System GMP narzuca więc wykaz zasad, które mają ujednolicić tok wytwarzania danegoproduktu i obronić go od wszystkich niepożądanych wydarzeń. Zasady obowiązują w kontekście personelu, wszystkich pomieszczeń i składników, całego procesu produkcji, efektu finalnego, gromadzenia, zarządzania odpadami, reguł postępowania w wypadku reklamowania oraz procedur audytu. Praktyki GMP są obligatoryjne w branży farmaceutycznej – na mocy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 2008 roku.

przemysł

Autor: USFWS Mountain-Prairie
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo Unii Europejskiej narzuca ponadto ten obowiązek na branżę spożywczą oraz kosmetyczną. Żeby całkowicie poznać reguły systemu GMP, możemy wybrać się na szkolenie z tego obszaru. Wyjątkowo polecane jest osobom, które zajmują się opracowywaniem precyzyjnych zasad, wdrażaniem ich w życie a finalnie ewaluacją. Kursy z opisanego wyżej zakresu zazwyczaj składają się z części wykładu i ćwiczeń. Ich ukończenie to między innymi początkowy krok w budowaniu kompetencji ewaluacyjnych w sektorach farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych.

Szkolenia z dziedziny GMP prowadzone są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa doradcze i szkoleniowe, ale też te proponujące usługi w branży audytu i certyfikacji. Szczegółowe wiadomości na temat grafiku i dat poszczególnych kursów możemy znaleźć na witrynach online przedsiębiorstw tego rodzaju. Warto wziąć w nich udział, nie tylko wtedy, kiedy chcemy zawodowo zająć się ewaluacją.