EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Własności i zastosowanie stali

Stal jest to stop żelaza z węglem oraz pozostałymi pierwiastkami, obrobionym cieplnie. Jakie są właściwości stali oraz do czego się ją stosuje?
Ze względu na chemiczny skład jak też udział poszczególnych komponentów stopowych wyróżniam rozmaite typy stali, zacząwszy od stali węglowych, natomiast dopełniając na stopowych.

Głównymi własnościami specyficznymi dla tego metalu są: trwałość na ściskanie i rozciąganie, sprężystość, wysoka temperatura topnienia, przewodność cieplna oraz elektryczna oraz podatność na plastyczną obróbkę jak też cieplną. Stal to metal podatny na korozję w środowisku hydrologicznym jak też chemicznym. Aby temu zapobiec wykorzystuje się dodatki innych składników oraz procesy ocynkowania stali dla zmniejszenia lub zniwelowania owych wad. Przykładem będą tu gatunki nierdzewnej stali, cechujące się odpornością na korozję wodną jak też działanie wielu chemicznych związków. Obecnie stal Hardox jest materiałem o właściwie jednorodnej strukturze a także składzie chemicznym (zobacz więcej o hardox). Jej właściwości w dużej mierze zależne są od procentowej zawartości węgla oraz obróbki termicznej.

zadbane auto

Autor: max max
Źródło: http://www.flickr.com
Udział węgla w stali posiada duży wpływ na jej cechy mechaniczne i technologiczne, jak wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, plastyczność, udarność, twardość a także Hardox spawanie. W przemyśle wytwórczym w szerokim zakresie stosowane są stale o niskiej zawartości węgla ze względu na podatność na obróbkę cieplną oraz plastyczną (polecane spawanie (zobacz pillowplate) hardox). Stale owe charakteryzują się mniejszą kruchością, twardością w porównaniu z wysokowęglowymi. Metal ten stosuje się w rozmaitych dziedzinach przemysłu oraz techniki.

Między innymi wielką popularnością cieszy się w budowlance. Ze stali produkuje się przeróżnego rodzaju profile konstrukcyjne i kształtowniki podtrzymujące a także wzmacniające m.in. struktury budowlane.