EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

argumenty przeciw kopalniom odkrywkowym

Odkrywki nazywane od sposobu wydobycia kopalniami odkrywkowymi uważane są za pierwsze kopalnie naziemne. Przygnębiająca prawidłowość ujawnia, że mnóstwo rzeczy, które uważamy jako argument na potęgę krajowej gospodarki i którymi chlubimy się przed naszymi sąsiadami, w żadnym razie nie stanowi jakiegoś wyjątkowego powodu do dumy.Działanie kopalni odkrywkowych na osuszanie terenu, na obniżanie stopnia wód gruntowych i suszenie jezior z powodu leja depresyjnego jest dobrze znany i zbadany.

Sławny jest także kłopot wpływu jaki obejmuje odkrywka na zażelazienie cieków i ujęć wodnych. Same odkrywki nie mają racji bytu, albowiem symbolizują niszczenie obecności i zdrowia osób, dewastację natury i rolnictwa, to ślepa uliczka rozrostu gospodarczego. Niezbędna jest przemiana sektora energii i odchodzenie od odkrywek na rzecz rozrostu odnawialnych źródeł energii i podwyższania efektywności energetycznej.

przemysł - landszaft

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com

Odkrywki Krobia powstają nierzadko na obrębach rolnych, gdzie uprawa gruntów stanowi kluczowe źródło wyżywienia.

Opracowaliśmy dla Ciebie kolejne przyciągające informacje na ciekawiący Cię dział. Wejdź do nowego wpisu oraz czytaj wpis worki ldpe.

Rośliny i zwierzęta hodowlane potrzebują wody. Mieszkańcy mieszkający na tych terytoriach uświadamiają sobie nieoczekiwanie że przebywają na krawędzi wielkiej dziury i zaczyna brakować wody. Nagle w ciągu tygodnia znika woda ze studni będąca dotąd jej przystępnym, a przede wszystkim darmowym zdrojem. Obecny od lat staw nieraz w jedną noc zamienia się w jałowy dół, a obywatele żyjący z uprawy warzyw stoją przed ogromnym dylematem co robić dalej. Jeziora Poniec schną, a razem z nimi źródło utrzymania osób żyjących z turystyki.

Propozycje roztaczane przez koncerny włączają jedynie świetlaną przyszłość. Bieżące atrakcje, jak straty zdrowotne, rozbicie konstrukcji publicznej, skażenie pyłem i ciągły zgiełk, nie są brane pod uwagę. Inwestorom wygodniej jest brać pod uwagę wyłącznie krótkowzroczne żądze zysku, niż problemy zdrowia zbiorowego, krajobrazu, otoczenia naturalnego.

Następstwa bezsensownych rozstrzygnięć związanych z tworzeniem kopalni odkrywkowych powracają do nas wcześniej, czy w przyszłości, a kosztów z nimi związanych żadne finanse nie zrekompensują.