EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Pod którymi względami można podzielić stal oraz czym w ogóle są stopy metali?

Wszyscy mamy w mieszkaniu różne rzeczy, jakie zostały wyprodukowane ze stopu żelaza i węgla. Objętość tego wymienionego na końcu pierwiastka nie jest większa niż 2,11%.

Stop taki jest plastycznie obrobiony oraz obrabialny za pomocą ciepła.
płótno - przemysł

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Stal obok żelaza oraz węgla posiada zwykle także inne elementy. Do potrzebnych składników zaliczane są głównie metale (nikiel, mangan, molibden czy tytan). Składniki takie jakimi są azot czy też siarka oraz dodatki niemetaliczne (zwłaszcza tlenki siarki) zwane są zabrudzeniami. Im większa jest zawartość węgla (a tym samym udział twardego oraz kruchego cementu), tym większa twardość stali. Dostarczana jest ona w postaci różnych towarów hutniczych – jako wlewki, pręty – oferta prętów – w kształcie okręgu, kwadratowe, sześciokątne, rurki w kształcie okręgu, profile zamknięte i otwarte (płaskowniki, teowniki, blachy).
Stal można podzielić przez wzgląd na objętość węgla i strukturę wewnętrzną (podeutektoidalna oraz np. nadeutektoidalna) czy ze względu na wykorzystanie (konstrukcyjna, narzędziowa czy też stal Hadfielda). Stal można również podzielić ze względu na rodzaj i udział składników stopowych. Tego typu stal, w jakiej oprócz węgla istnieją odmienne dodatki stopowe o zawartości od paru do nawet kilku dziesiątek %, mogą zmienić w znaczny sposób charakterystykę stali.

Dodatki stopowe można dodawać by podnieść hartowność stali, otrzymać bardziej znaczącą odporność stali, zmienić jej pewne cechy fizyczne i syntetyczne. Stale stopowe, zazwyczaj bardzo kosztowne, stosowane są w przystosowaniach specjalnych, tam gdzie jest to usprawiedliwione finansowo.