EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Intensyfikowanie gruntu budowlanego

Wzmacnianie gruntu budowlanego wykonujemy na ogół wówczas, kiedy nośność podstawy może być niewystarczająca do opanowania balastu budynku. Zagadnienie to jest przede wszystkim istotne ze względów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem utwardzania musimy jednak rozporządzać pewnymi testami pola. Bez nich nie będzie wiadomo jakie strategie użyć.

klasyfikacja gruntów

Autor: NOAA Photo Library
Źródło: http://www.flickr.com
Wzmacnianie gruntów umożliwi posiadanie stabilnego i bezpiecznego domu. Najłatwiejsza i z reguły najmniej inwazyjna strategia utwardzania, to ubicie. Metoda ta użytkowana jest pod obiekty lekkie konstrukcyjne. Polega na kompresowaniu mokrego, przede wszystkim piaszczystego gruntu osobliwymi machinami. Jeżeli nośność pola jest zbytnio mała, a wynika ona z wilgotności pola, to mamy możliwość zagęścić go żwirem, albo drobnymi kamieniami bitymi pokładami.

Iniekcja to metoda polegająca na podniesieniu nośności podłoża pod fundamentami za pomocą szczególnych zastrzyków do gruntu. Wzmacnianie gruntów tą metodą ma na celu złagodzeniu szansy osiadania budynku.

Zajmujący wpis? Jeżeli tak uważasz, to kliknij tu, w serwisie, który tam miejscu odnajdziesz, również jest coś ciekawego!

Istnieją przeróżne techniki iniekcyjne umożliwiające wzmacnianie każdych rodzajów podłoży, za pomocą szprycowanej pod ciśnieniem mieszanki. Zestaw i spoistość danej mieszanki zależy od gatunku podłoża i jego przepuszczalności. Najczęściej są to roztwory cementowe, lub mieszanki chemiczne, które wciska się za pomocą specjalnych pomp do dziury w gruncie budowlanym.

grunt budowlany

Autor: tommy japan
Źródło: http://www.flickr.com
Podczas wykonywania prac budowlanych, nieodzowne jest czasem zagęszczenie gruntów. Jego zamysłem jest redukcja porowatości podłoża, który jest za kruchy, a przez to niewystarczająco stateczny. W związku ze zróżnicowanymi właściwościami gruntów, używane są rozmaite sposoby i maszyny do zagęszczania gruntów. Porowatość podłoża można zmniejszyć w wyniku zastosowania wibracji, lub impulsów. Zagęszczanie gruntów wykonywane jest przez rozmaite maszyny. Jednymi z zazwyczaj używanych maszyn służących do zagęszczania przy robotach ziemnych są walce. Walce stałe oddziaływają swoją masą, zapewniając sfinalizowanie pogrubienia podsypek pod podłoża, bądź dogęszczenia górnych warstw grobli.