EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Demontaż obiektu – kiedy wymaga pozwolenia, a kiedy nie

Większa część małych domków – poniżej ośmiu metrów – możesz rozebrać bez nieodzowności uzyskania zezwolenia na rozbiórkę, wtenczas starcza jedynie zgłoszenie faktu przeprowadzenia robót.
Jednak w niektórych przypadkach przymuszeni będziemy uzyskać pozwolenie.

wyburzenia wrocław

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Dom w amarantusach

Autor: Biuro Projektów ARCHON+
Źródło: Biuro Projektów ARCHON+
Kiedy możemy rozpocząć prace rozbiórkowe? W jakich wypadkach musimy postarać się o pozwolenie, a w których starczy zgłoszenie informujące odpowiednie organy o chęci rozbiórki? Demontaże domu bez otrzymania wcześniejszego pozwolenia możemy dokonać w przypadku domów, jakie nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte osłoną konserwatorską i do tego ich wielkość nie przekracza ośmiu metrów i odległość od krawędzi działki do domu jest nie mniejsza niż połowa wielkości budynku. Demontaż bez pozwolenia będzie możliwy również w przypadku tych obiektów, co do jakich nie ma nieodzowności uzyskania pozwolenia na budowę – pod warunkiem, iż nie będą one wpisane do indeksu antyków ani objęte ochroną konserwatorską. Aby dokonać demontażu takich budynków powinno się najpierw zameldować chęć rozbiórki odpowiednim organom. Zgłoszenie to powinno mieścić informację o zakresie i sposobie zamierzanych prac. Czasem zdarza się, iż organy mogą nałożyć na właściciela obowiązek otrzymania pozwolenia na wyburzenia Wrocław nawet w wypadku obiektów, które spełniają wszelakie wyżej opisane warunki.
Rozbiórka obiektu – kiedy nieodzowne będzie pozwolenie? Zezwolenie na rozbiórkę należy otrzymać wtenczas, kiedy dom ma ponad ośmiu metrów, stoi w odległości mniejszej aniżeli jedna druga swojej wielkości od granicy parceli, jest wpisany na listę zabytków czy podlega osłonie konserwatorskiej.

W pozostałych wypadkach nieodzowność uzyskania zezwolenia na wyburzenia Śląsk może pojawić się tylko wówczas, gdy demontaż budynków może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych czy kiedy demontaż wymaga zachowania warunków, od których może być uzależnione prowadzenie robót.