EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

W jaki sposób powinno budować się drogi? Na jakie rzeczy zwrócić uwagę? Co będzie konieczne, aby pracę zrobić dobrze?

Budowa drogi to cała masa najróżniejszych zadań, których efektem jest ładna, wytrzymała nawierzchnia. Niewiele ludzi o tym wie, ale budowa drogi to proces wymagający podjęcia wielu czynności. Aby w związku z tym ją odpowiednio zrobić należy mieć tak ważną specjalistyczną wiedzę.

Dla tych, co nie mają takich informacji, przygotowaliśmy poniższy artykuł.
Przedsiębiorcy

Autor: Cindy Sue Causey
Źródło: http://www.flickr.com
Ustabilizowanie gruntu cementem to proces technologiczny, jaki polega na rozczłonkowaniu istniejącego gruntu rodzimego, a następnie zmieszanie go z tak dużą ilością wody i cementu, aby po stwardnieniu mieszanka posiadała odpowiednią trwałość i była odporna na działanie niszczące działanie pogody. Gdy wprowadza się cement w grunt występuje proces związywania się gruntu z cementem, jak również twardnienie zastosowanego cementu. Do budowania jezdni stosujemy kruszywa pochodzenia naturalnego, jakie jest stabilizowane w sposób mechaniczny. To warstwa konstrukcyjna nawierzchni z gęsto użytego kruszywa o najlepiej dopasowanym uziarnieniu. Najbardziej istotnymi sprawami, jakie decydują o końcowym sukcesie, są harmonijna krzywa uziarnienia, jakość oraz optymalna wilgotność. Kruszywo naturalne możemy wbudowywać na różne sposoby.
Można to wykonać ręcznie, przy pomocy spychacza, jak również równiarką. Gdy chodzi o spychacz, to należy wiedzieć, iż to mało dokładny sposób, bo sprawia, iż kruszywo może się rozsegregować, co sprawia, że niemożliwe jest właściwe ułożenie górnej warstw. Najlepszą metodą jest jednak równiarka. Trzeba wystrzegać się zagęszczania warstwowego kruszywa naturalnego, którego wilgotność znacząco przekracza wartość wilgotności optymalnej. Skutkuje to zamknięciem wody w porach kruszywa, dlatego nie można uzyskać właściwego wskaźnika gęstości. Podbudowa z mieszaniny kruszywa łamanego może być dolną albo górną z warstw podbudowy nawierzchni drogowej – . Najczęściej tego typu podbudowy tłuczniowe tworzy się jako dwie warstwy, a maksymalna grubość warstwy pod zagęszczenie nie może przekraczać dwudziestu centymetrów. Dolna warstwa podbudowy tworzona jest z reguły z tłucznia grubszego aniżeli część górna.
pmb 45/80-65

Autor: Portal Jak-Budowac.pl
Źródło: http://www.flickr.com
Do dolnej warstwy używane jest kruszywo łamane 0-63 mm, a do wyższej mniejsze 0-31,5 mm. Pamiętajmy o mieszankach mineralnych, wykonanych z cementu czy emulsyjnych, które są stosowane do wykonania warstw podbudów nawierzchni – więcej pod adresem: kliknij i sprawdź – drogowych – warto przekonać się samemu. Mogą być stworzone z mieszaniny stworzonej na budowie z destruktu ze starej nawierzchni albo też z całkiem nowej jak asfalt.

Mieszanina taka może zostać również wytworzona w mieszarce stacjonarnej, a później rozprowadzona przy pomocy równiarki. Do budowy jezdni zawsze powinno się stosować najlepsze surowce, to znaczy pmb 45/80-65, jak też Produkty, bo to gwarantuje bardzo dobrą jakość oraz trwałość każdej drogi.