EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Pojemniki, które służą do magazynowania i wykorzystania wody deszczowej

Aktualnie oszczędne korzystanie z zasobów wody pitnej staje się już przymusem. Jednym z metod oszczędzania wody pitnej jest wykorzystywanie deszczówki w gospodarstwach domowych.

ochrona
Producent zbiorników oferuje różnego gatunku pojemniki, które służą do gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej. Systemy magazynowania deszczówki ze względu na ulokowanie zasobnika przechowującego dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umieszczone podobnie jak na zewnątrz domów, jak i w podziemiach. Zasobniki naziemne mogą mieć rozmaite kształty, barwy i objętości, stworzone mogą też być z różnych tworzyw. Pojemnik (najniższa cena na pojemnik samowyładowczy) naziemny położony w ogrzewanej piwnicy ma możliwość przechowywać wodę deszczową przez cały rok. Zasobniki montowane pod ziemią są na ogół wykonywane z polietylenu, żywic poliestrowych, polipropylenu, żelbetu, czy też stali. Potrafią posiadać postać ułożonych poziomo, albo pionowo walców, cylindrów, lub prostopadłościanów.
By wodę deszczową magazynowaną w zasobnikach retencyjnych wolno było wykorzystywać w domu, potrzebna jest stosowna instalacja – arapneumatik.pl/k-60-instalacje-pneumatyczne-transair-parker-legris -. Nagromadzona woda jest dostarczana do punktów odbiorczych na dowolnych piętrach obiektu za pomocą pomp. Zużyta woda niekoniecznie powinna trafiać od razu do ścieków. Dzięki szczególnej instalacji można korzystać z niej dwa razy.

Woda deszczowa gwarantuje również lepszy rozrost roślin w ogródku i w domu, gdyż jest ona dla nich zdrowsza.
Instalacja do gromadzenia i użytkowania wody deszczowej w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także w obiektach użyteczności ogólnej to oszczędna i ekologiczna inwestycja.