EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Kilka podstawowych informacji o parowych kotłach, zasada działania urządzeń tego typu.

Kotły parowe były jednymi z pierwszych urządzeń wykorzystywanych przez ludzi do napędu elektrycznych maszyn, stwierdzić wręcz można, że stanowiły one początek mechanizacji ludzkości. Pomimo upływu wielu lat w dalszym ciągu one wykorzystywane, oczywiście aktualnie bardzo się zmieniły możliwości technologiczne, więc i współczesne kotły są znacznie nowocześniejsze. Idea funkcjonowania takich kotłów jest bardzo łatwa i niezmienna od ich wynalezienia. W zamkniętym naczyniu podgrzewana jest woda, która zamieniana jest w parę. Ponieważ wypuszczanie pary będzie dokładnie kontrolowane w zależności od potrzeb, to będzie ona utrzymywana w środku pod dużym ciśnieniem. Para wodna w dalszej kolejności będzie transportowana do roboczych urządzeń, mogą to być albo turbiny, które wytwarzają w wyniku obracania prąd elektryczny, albo też różnego rodzaju instalacje grzewcze. Gorąca para wodna jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu, na przykład włókienniczym, spożywczym czy chemicznym, a także w komunalnej gospodarce do ogrzewania budynków i mieszkań.

dom - portret

Autor: Erika Augusto
Źródło: http://www.flickr.com

Typowe kotły parowe wykorzystują do podgrzewania wody i produkcji pary rozmaite rodzaje paliw. Najczęściej to będą różne odmiany węgla i koks, lecz niektóre modele zasilane być mogą olejem napędowym, gazem czy też energią elektryczną. Bez względu na to, jakie jest grzanie końcowym rezultatem będzie uzyskanie pary mającej odpowiednie parametry. W przypadku kotłów na stałe paliwa jako produkty uboczne pozostają żużel i popioły lotne, jakie trzeba systematycznie usuwać z wnętrza. W przypadku tradycyjnych kotłów gorące gazy powstałe w rezultacie spalania paliw oddają ciepło do odpowiednich zbiorników, w których będzie się znajdować woda. W wyniku ogrzewania woda zamienia się w parę, a z kolei ta przy pomocy urządzeń pomocniczych uzyskuje właściwe ciśnienie robocze.

Współczesne kotły parowe są całkowicie zautomatyzowanymi systemami, które pozwalają na wydajną pracę z niewielkim udziałem człowieka.

Jeśli użyta w niniejszym artykule retoryka do Ciebie trafia, to zobacz tu (http://oknabytom.pl/parapety/stalowe-softline/) inne tego typu porady – one odnoszą się do analogicznej tematyki.

Wymaga to co prawda rozbudowanych systemów sterujących, lecz dzięki temu uzyskuje się znacznie lepszą wydajność i bezpieczeństwo przy użytkowaniu.