EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Szeroka umiejętność, sztuka a również wielkiej jakości technologia przetwarzania materiałów do wymyślonego kształtu

Powstawanie pięknych rzeźbień, kształtów, posążków to autentyczna sztuka, ale także wielka zręczność i szeroka technologia poznana już w dawnych czasach. Odlewnictwo to technologia produkcji materiałów metalowych, gipsowych, woskowych czy tworzyw sztucznych. Polega na napełnieniu płynnego tworzywu do formy, by po wystudzeniu otrzymać właściwy kształt. W większości wypadków do odlewnictwa wykorzystuje się metale i ich stopy.

odlew

Autor: Karen Green
Źródło: http://www.flickr.com
Proces odlewnictwa z materiałów metalowych polega na topieniu metalu w dobranej temperaturze do stanu ciekłego. Potem w odlaniu go do właściwej formy, żeby nadać jemu właściwy kształt. Kolejnym procesem jest odczekanie właściwego czasu, aż ciekły metal nabierze budowy mocnej, czyli na schładzaniu półproduktu.

Wobec tego odlewnictwo to technologia (szczegóły tu: http://rfid.zone/standardy-rfid/) oddziałująca na budowę materiału w celu osiągnięcia wyznaczonego kształtu – idź po szczegóły. Zazwyczaj w trakcie procesu schładzania półproduktu na przykład stali występuje obróbka termiczna, która dzieli się na kilka technologi, między innymi obróbka cieplna (zobacz obróbka cieplna) zwykła, termiczna chemiczna, termiczna mechaniczna i cieplna magnetyczna. Obróbka termiczna zwykła wpływa na zmianę właściwości metali oraz ich stopów pod działaniem temperatury i z

odlew

Autor: Kirt Edblom
Źródło: http://www.flickr.com

wyznaczonym czasem.

Rodzaje obróbki termicznej zwykłej to wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie czy też starzenie. Inne obróbki termiczne to czynniki chemiczne, mechaniczne oraz magnetyczne. Wyżarzanie to zabieg obróbki termicznej, polegający na nagrzaniu stali lub szkła do właściwej temperatury, dotrzymywaniu w tej temperaturze jakiś czas, a następnie wolnym studzeniu do temperatury otoczenia –

Wyżarzanie wykorzystuje się do mięknięcia stali przed walcowaniem, usuwania naprężenia, zrównania struktury metali, koryguje budowę krystaliczną czy też zmienia cechy fizyczne bądź materiałowe. Wyżarzenia można dzielić na kilka kategorii, między innymi zupełne, normalizujące, zmiękczające, ujednorodniające, a także grafityzujące, rekrystalizujące, odprężające czy stabilizujące, w których zmienia się głownie temperatura i czas procesu wyżarzania.