EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Utwardzanie gruntów zabiegami mechanicznymi

Najprostszym oraz równocześnie najtańszym sposobem utwardzania podłoży jest ich maszynowe gęstnienie.
W czasie gęstnienia cząstki gruntu zbliżają się do siebie, co w konsekwencji powoduje, że pewna liczba wody oraz powietrza jest usuwana z malejącej objętości porów.

spoiwa stabilizacyjne

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Przebieg ów prowadzi do powiększania wodoodporności i nośności podłoża oraz do zmniejszania jego podatności na rozjeżdżanie. Tenże wariant wzmocnienia daje najlepsze (engramtools – kliknij link) efekty w gruntach kompaktowych, w których obserwuje się wyraźny wzrost wytrzymałości. Gorsze efekty przynosi w gruntach miałkich.

Masz chęć poznać inne tak samo pomocne sugestie? Jeśli tak, to zobacz tutaj wykańczanie wnętrz warszawa, a z pewnością nie odczujesz rozczarowania.

Tu sprawdza się cement. Popioły lotne używane są do fabrykacji betonu. Trzeba dobrać niezwykle starannie sprzęt zagęszczający. W praktyce do podłoży gruntowych wykorzystuje się sprzęty o działaniu: bijącym, np.: płyty wolnospadowe, ugniatającym, dla przykładu: cylindry gładkie, okołkowane lub przyczepne o zróżnicowanych ciężarach i naciskach, wibrującym, np.: płyty.

Do podłoży spoistych zaleca się używanie ciężkich cylindrów o działaniu statycznym. Wałowanie musi odbywać się przy wilgotności podłoża przybliżonej do optymalnej, kolejnymi warstewkami. Grubości ich są zależne od rodzaju podłoża jak też typu a także ciężaru walca. Konieczna do osiągnięcia żądanego rezultatu liczba przejść po jednym śladzie ustalana jest doświadczalnie. Do najbardziej rozpowszechnionych maszyn zagęszczających przynależą walce.

W zależności od rodzaju napędu cylindry możemy podzielić na: samojezdne jak też przyczepne. Najlepsze efekty przy zagęszczaniu walcami gładkimi osiąga się dla podłoży luźnych a także niewiele zwięzłych. Niezwykle istotne są również spoiwa stabilizacyjne.