EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Ultradźwiękowe mierniki do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru pułapu w zbiornikach

Właściwy wybór hydrostatycznej sondy do pomiaru poziomu, realizującej wymagania prawdziwych warunków pracy to podstawa sukcesu pomiarowego. Wśród najważniejszych reguł wyboru sondy pułapu cieczy wyróżniamy rodzaj medium, jego temperaturę, także gęstość, a również wysokość pomiarową i rozciągłość przewodu.

Aparat tlenowy

Autor: koncentratortlenu.eu/
pomiar

Autor: Kazuhisa OTSUBO
Źródło: http://www.flickr.com
Pomiar – (zobacz ofertę) poziomu ścieków przeprowadzany jest za pomocą hydrostatycznych sond. Sonda służy do pomiaru stanu płynów w zasobnikach, studniach głębinowych, czy też piezometrach, w pojemnikach z wodą uzdatnioną określoną do spożycia. Ultradźwiękowe mierniki do stałego, bezkontaktowego pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych i zamkniętych, zaś pojemnościowe sensory poziomu do ciągłego pomiaru poziomu cieczy, oraz tworzyw miałkich w studniach, zbiornikach, zasobnikach, elewatorach.
Zmierzone ciśnienie hydrostatyczne odpowiada bezpośrednio wysokości słupa cieczy od dolnego poziomu punktu pomiaru do stanu powierzchni medium. Ilość zapełnienia oceniana jest z dystansu od nawierzchni medium do miejsca pomiarowego. Siła ciężkości słupa płynów, czyli ciśnienie hydrostatyczne, nie jest jednak wprost proporcjonalne do stopnia wypełnienia, lecz także przekształca się zależnie od ciężaru właściwego medium i siły ciężkości.
Prócz bezpośredniego pomiaru poziomu, wykonalne jest także późniejsze wyznaczenie kubatury, masy, bądź konsystencji produktu w zbiorniku (więcejinformacji tutaj: http://maragency.pl/kategoria/podziemne/grp/11).

W tych sytuacjach uwzględnia się geometrię i gabaryty zasobnika, również własności fizyczne medium. Jest szeroki wybór procedur pomiarowych. Rozróżnienie badań poziomu następuje z charakteru artykułu ocenianego.