EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Główne parametry wody o jakich powinno się przeczytać

Nie ma wątpliwości, iż woda jest najbardziej fascynującą cieczą na Ziemi jak też jest gwiazdą wśród wszelakich znanych cieczy. Woda jest wyłącznym związkiem, jaki w sposób naturalny występuje we wszelkich stanach skupienia: ciekłym, stałym, gazowym!

W takiej formie, w jakiej funkcjonuje świat, powstał on w sposób naturalny a także w drodze ewolucji. By poznać fundamenty naturalnych warunków, musimy znać i rozumieć kilka parametrów. Wartość pH wody, zawartość tlenu oraz innych pierwiastków, pomiar mętności ma wpływ na utrzymanie ekologicznej równowagi w zbiorniku (sprawdź zbiorniki procesowe na www.maragency.pl) – z tego źródła. Odczyn wody jest pewnym z najważniejszych współczynników charakteryzujących warunki życia biologicznego w stawach. By zachowany był należyty mechanizm samooczyszczania jak też panował przyjazny klimat dla wszelkich rezydentów stawu wartość pH powinna być w zakresie 7,4 a 8,4 stopnia. Każdy składnik, który jest zawarty lub może być zawarty w wodzie, wpływa na zakres pH. Wartość odczynu należy monitorować tak częstokroć jak to jest realne, co najmniej kilka razy do roku. Służą do tego nieskomplikowane jednokrotne testy. Najrozsądniej jest wykonać 2 badania na próbkach wody zaczerpniętej z zasobnika rano i wieczorową porą. Następnie zestawić wyniki testów. Dla biotopu niepewne są za wysokie wartości pH bo wzrasta toksyczność amonu, zbyt niskie odczyny pH bowiem wtenczas wzrasta toksyczność azotynów, jednakże równie niebezpieczne są intensywne wahania pH jakie mogą wprowadzać rybki w sytuacje stresowe, wieść do zubożenia gatunków drobnoustrojów rozkładających szkodliwe substancje.
sprężarki

Autor: Xella Polska Sp. z o.o.
Źródło: Xella Polska Sp. z o.o.
Ważnym parametrem wody jest również ilość tlenu .

Tlen jest dostarczany z powietrza ponad taflą wody, a także jest produkowany przez roślinki wodne – przenieś się tutaj. Pomiar (kalibracja przyrządów pomiarowych sprawdź na stronie www.metrica.com.pl) tlenu w wodzie można przeprowadzać za pomocą specjalnych testerów lub obserwując zachowanie ryb.