EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Co to jest tryskacz oraz do czego jest on używany?

Urządzenia tryskaczowe, które są kolokwialnie nazywane instalacją tryskaczową, zaliczają się do SUG i są wykorzystywane one do gaszenia pożaru w czasie wczesnej jego fazy z wykorzystaniem zapasu wody zatem środka gaśniczego.
Oprzyrządowanie obiektu w tryskaczowe urządzenia daje możliwość powiększenia powierzchni pożarowych stref oraz długość ewakuacyjnych dojść, co ma wpływ na pomniejszenie kosztów inwestycji.

wejdź na stronę

Autor: Phalinn Ooi
Źródło: http://www.flickr.com
Obiekty, które na stałe muszą być wyposażone w urządzenia gaśnicze określa rozporządzenie, które tyczy się ochrony przeciwpożarowej budowli, innych budowlanych obiektów oraz terenów. Wykonanie i zaprojektowanie oraz eksploatacja sprzętów tryskaczowych w Polsce przeważnie odbywa się w oparciu o wytyczne niemieckie oraz amerykańskie. Tryskacz powinien w całości być zaprojektowany, stworzony oraz użytkowany zgodnie z wybranym standardem. Nie należy dokonywać kombinacji rozwiązań projektowych z różnorodnych standardów, ponieważ pojawiają się niezwykle duże niezgodności pomiędzy standardami. Jest tak podobnie w odniesieniu do źródeł wody jak i parametrów w przestrzeniach chronionych. Fundamentem do zaprojektowania tryskaczowego urządzenia jest zakwalifikowanie do odpowiedniej klasy pożarowego zagrożenia w zależności od rozmiaru, typu chronionych przestrzeni oraz rodzaju chronionych surowców.
Na takim dachu uczestnicy szkolenia ćwiczyli wykonanie wolego oka dachówkami ceramicznymi Röben

Autor: Röben
Źródło: Röben
Klasy pożarowego zagrożenia są określane symbolami LH, OH, HHP oraz HHS. Symbol LH oznacza niewielkie zagrożenie pożarowe. Symbol OH to średnie zagrożenie pożarowe. Symbol HHP dotyczy dużego zagrożenia w wytwórczych przestrzeniach, a symbol HHS jest to symbol poświęcony dla dużego niebezpieczeństwa w przestrzeniach, w jakich są przechowywane surowce.

W granicach klasyfikacji tryskaczowego urządzenia do pożarowego zagrożenia ustalane są kluczowe właściwości hydrauliczne takie jak nasilenie zraszania, przestrzeń zraszania czy też czas funkcjonowania narzędzia. Na podstawie klasy pożarowego niebezpieczeństwa i rozmiaru i typu narzędzia narzędzia do wykonywania gwintów tryskaczowego, można wybrać źródła środka gaśniczego zatem wody.