EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Z jakich składników właściwie składa się beton?

We współczesnym budownictwie mało która konstrukcja może zostać zbudowana bez zastosowania betonu. Wspomniany materiał budowlany jest kompozytem zrobionym ze zmiksowania kilku komponentów. Nie oznacza to jednakże, że wytworzenie betonu jest nieskomplikowane. Jego jakość zależy od gatunku odpowiednich składników i znajomości właściwych technologii.

beton

Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton
Beton jest materiałem budowlanym, w którego skład wchodzi spoiwo, czyli cement, wypełniacze tj. kruszywo, piasek oraz woda. Ponadto używane są domieszki chemiczne i różne inne dodatki. Cement, który jest hydraulicznym spoiwem mineralnym. Po dodaniu i zmieszaniu go z wodą twardnieje. Stosuje się go nie tylko do produkcji betonu, ale też do zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych. Do jego produkcji używa się klinkier i zależnie od jego składu i sposobu uzyskania, cement dzieli się na różne rodzaje. Najważniejszym składnikiem owej mieszkanki jest jednak kruszywo. Sprzedażą kruszywa zajmuje się mnóstwo firm a jego wybór nie jest prosty. Dodatek ten stanowi bowiem w granicach 65-80% objętości całego betonu. Kruszywo dzieli się na naturalne i sztuczne. Podział ten wynika z wyboru techniki jego uzyskania.

W produkcji betonu wykorzystuje się wszystkie te rodzaje. Zanim przystąpi się do przygotowania mieszkanki betonowej, należy odpowiednio zweryfikować oferty sprzedaży kruszywa znalezione na rynku. Wszystko to po to, aby otrzymać, bardzo dobry efekt.

Absorbuje Cię ta kwestia? Kliknij ten link i sprawdź, jak podchodzi do tego zagadnienia inny redaktor w treści (https://www.bazalt.pl/) swojego postu!

Wybór kruszywa rzutuje bowiem na wytrzymałość, właściwości mechaniczne oraz prezencję stwardniałego już betonu. Ostatni składnik, czyli woda, którą dolewa się do mieszaniny cementu i kruszywa jest „czysta” i pochodzi z sieci wodociągowej. Nie powinna to być woda morska, która jest zasolona oraz ściekowa i rzeczna, gdyż może być zanieczyszczona. Jeżeli chcemy dolać wodę wywodzącą się z recyklingu powinna ona spełniać odpowiednie parametry i być dobrze sprawdzona – sprzedaż kruszywa w niskiej cenie.

Bloczki z betonu komórkowego są lekkie i wytrzymałe.

Autor: Bruk-Bet®
Źródło: Bruk-Bet®
Jak widzimy chociaż mieszanka betonowa nie zawiera dużej ilości składników i początkowo proces jej produkcji nie wydaje się skomplikowany to wybór dodatków w ogromnej mierze decyduje o jej jakości. Należy odpowiednio sprawdzać źródła, które specjalizują się się sprzedażą kruszywa oraz cementu tak, aby przygotowany materiał budowlany odpowiednio spełniał swoje zadanie.