EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Jak obecnie wygląda handlowa wymiana z Chinami, jakie grupy produktowe są najczęściej eksportowane.

Chiny zdecydowanej większości osób kojarzą się z bardzo dużą liczbą produktów, jakie zostały tam wyprodukowane. I to nie będzie jedynie chodzić o rzeczy typowo chińskie, które swoją jakością a właściwie jej brakiem przyczyniają się do dość negatywnych skojarzeń. Lecz wiele największych światowych firm również swoje produkty zleca do wykonania w fabrykach z tego kraju, gdyż tak po prostu będzie taniej. W Chinach kupuje i produkuje połowa świata i tak naprawdę kraj ten jest obecnie największym zakładem produkcyjnym.

Także dla Polski Chiny są bardzo ważnym partnerem handlowym, sporo dużych rodzimych firm także przeniosło swoją produkcję do Azji. Lecz mało ludzi jest świadomych tego, że Chiny (zacznij import z Chin) są także coraz bardziej poważnym eksporterem polskich produktów. Aktualnie handlowy bilans jest mocno na niekorzyść eksportu, bo jest blisko dziesięć razy mniejszy. Lecz sytuacja powoli się zmienia, ponieważ nasi przedsiębiorcy odkrywają potencjał chińskiego rynku. Więcej niż miliard potencjalnych konsumentów może zrobić wrażenie, stąd też są spore zakusy do tego, żeby choć część tego rynku zyskać.

Na dzień dzisiejszy export do Chin oceniany jest na blisko 2 miliardy euro, przy blisko piętnastu przy imporcie. Jednak znacznie istotniejsza jest tutaj dynamika wzrostu, przy imporcie jest to parę procent na rok, lecz dla eksportu już kilkanaście. Największe znaczenie w naszym eksporcie do tego azjatyckiego kraju ma czysta miedź i produkty z niej wykonywane, jest to około pięćdziesięciu procent wszystkich produktów. Jeżeli chodzi o miedź ostatnio są obawy, czy sprzedaż jej może się utrzymać na takim samym poziomie ze względu na znaczne spowolnienie chińskiej gospodarki.

Kolejną grupę towarów, z prawie trzydziestoprocentowym udziałem zajmują maszyny i urządzenia elektryczne i przemysłowe. Sporą dynamikę wzrostu zanotowano w następnej grupie towarowej, to znaczy żywności. Chińczykom zaczęła smakować nasza wieprzowina, bo kupują jej coraz większe ilości. Następne grupy produktów mają już znacznie mniejszą rolę, co nie oznacza bynajmniej, że są nieważne. Można do nich zaliczyć tworzywa sztuczne, kauczuk i meble, a poza tym różnego rodzaju samoloty oraz pojazdy.