EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Czym jest geodezja, jaką spełnia rolę i co wolno stwierdzić na temat jej podziału?

Czy zastanawiałeś się razu jednego nad tym czym jest geodezja? Jaka jest jej wymowa i jakie istotne funkcje wykonuje?
Geodezja jest to nauka, która zajmuje się ustalaniem kształtu i wielkości Ziemi, prócz tego formułuje ona położenia punktów na powierzchni planety.

przyrządy geodezyjne

Autor: NOAA’s National Ocean Service
Źródło: http://www.flickr.com
Geodezja spełnia niezmiernie ważką rolę, ponieważ do jej zadań należy między innymi zdobycie i rozpowszechnianie informacji dotyczących naszej planety, mało tego dzięki drobiazgowemu zidentyfikowaniu geodezja zezwala na zapewnienie bezpiecznych budowli lub też rozlicznych konstrukcji. Geodezja jest nauką precyzyjnie techniczną, zaliczana jest ona aktualnie do nauk o ziemi jako jedna z części geografii, która zatytułowana jest kartografią.

Dziś geodezja rozdziela się na geodezję niższą i na geodezją wyższą. Geodezja niższa określana jest geodezją drobiazgową, ogólną. Jest to nauka o pomiarach, jakie są realizowane na małych przestrzeniach, w czasie ich realizowania nie uwzględnia się kulistości ziemi. Natomiast geodezja wyższa to nauka, jaka jest wykonywana na kolosalnych obszarach Ziemi, dodatkowo w trakcie przeprowadzania geodezji wyższej niezbędne jest uwzględnienie jej kulistości.

Geodezja jest też szufladkowana ze względu na rodzaj pomiarów, ich cel, a także używane metody oraz użytkowane w trakcie badań narzędzia. Jeżeli chodzi o rodzaj pomiarów to zdołamy współcześnie wyróżnić pomiary wysokościowe oraz sytuacyjne; cel pomiarów zdoła włączać pomiary miejskie, górnicze, komunikacyjne i dużo innych, natomiast metody, które są wykorzystywane to między innymi pomiary poligonowe czy też pomiary tachimetryczne.

geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Narzędzia, które są użytkowane w geodezji, to przykładowo pomiary busolowe, pomiary GPS, mało tego również pomiary (więcej pomiary elektryczne) stolikowe oraz teodolitowe.
Do tego zdołamy również wyróżnić mnogość innych działów geodezji, takich jak na przykład geodezja satelitarna oraz gospodarcza, astronomia geodezyjna, topografia, także fotogrametria i niemało innych.