EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Praktyczne znaczenie systematycznych inspekcji budynków dla ich stanu technicznego i bezpieczeństwa mieszkających w nich ludzi.

Każdy rodzaj budynku, czy będzie to mieszkalny blok, czy też hala fabryczna, musi systematycznie przejść okresowe kontrole techniczne. Zresztą wymaga tego prawo budowlane, nakładające na osoby zarządzające budynkiem wykonywanie takich działań. Tylko w budownictwie jednorodzinnym nie ma takiej konieczności, choć dla bezpieczeństwa domowników warto również regularnie sprawdzać stan budynku.

Kontrole i inspekcje budowlane mają przede wszystkim na celu utrzymanie należytego stanu technicznego domu, będzie się to także wiązać z jego zewnętrznym wyglądem. W trakcie takich inspekcji protokołuje się wszystkie znalezione usterki i awarie, jakie następnie można uwzględnić w remontowych planach na najbliższy okres czasu. Kontrole okresowe wykonywane być muszą przez ludzi mających do tego odpowiednie pozwolenia – nie może to być wzięty z przypadku pracownik spółdzielni. Dzięki temu będzie się miało pewność, że wszystko zostanie wykonane odpowiednio, a żadna istotna usterka nie będzie pominięta.

Jeżeli masz chęć uzyskać więcej informacji na omawiany temat, to znajdziesz je zapewne po przejściu do źródła – tam są one bardzo fascynujące.

Zapoznaj się z ofertą: zst

Instalacje w nowoczesnych budynka

Autor: Jim Linwood
Źródło: http://www.flickr.com

Utrzymywanie techniczne budynków pełni ogromną rolę dla ich żywotności i sprawnego działania. Dzięki systematycznym inspekcjom wszystkie usterki da się zlokalizować szybko, a co ważniejsze, równie szybko je zreperować. Podczas kontroli niezbędne jest sprawdzenie stanu technicznego wielu rzeczy.

Czy zaciekawił Cię nasz artykuł? Jeżeli tak, to idź dalej mechaniczne czyszczenie podłóg i przejrzyj tam nowe zajmujące wątki. Nie czekaj!

W pierwszej kolejności pod uwagę jest brany stan zewnętrznych elewacji, czyli tynków, malarskich powłok, oraz balkonów, balustrad i gzymsów. Kolejna kontrola dotyczyć będzie dachu i układu rynien, a także przyłączy instalacyjnych. Na koniec trzeba w każdym mieszkaniu sprawdzić wszystkie instalacje, czyli w przypadku gazu dokładną szczelność połączeń, a przy energii elektrycznej stan uziemienia. Autor:

To podstawowa lista robót, jakie zawierać musi okresowa obsługa techniczna budynków, lecz mniej ważnych jeszcze znalazłoby się parę. Po każdej inspekcji powstać musi protokół z wykonanych technicznych bada, a wady, które zostały znalezione podczas kontroli należy w miarę szybko naprawić.