EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Kiedy należy przeprowadzić badania twardości?

Budynek, czy to prywatny, czy publiczny, musi spełniać określone wyznaczniki bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy wystąpią dostrzegalne uszkodzenia ścian lub stropów, lub gdy planujemy go zmodernizować, należy podjąć pewne działania, wymagane przez zapisy prawa budowlanego.

budynek

Autor: booledozer
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli ktoś kiedyś zastanawiał się, w jakim celu wykonywana jest ocena stanu technicznego budynku, to odpowiedź jest łatwa, a zarazem złożona – rzecz w tym, by przy pomocy specjalisty upewnić się, że użytkowanie nieruchomości w żaden sposób nie zagraża przebywającym w niej osobom. Ocena może przybrać jedną z dwóch form. W wersji prostszej i mniej precyzyjnej jest to opinia techniczna. Przy jej wydawaniu, specjalista opiera się na wstępnych oględzinach budynku oraz istniejącej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektu budowlanego. W przypadku ekspertyzy mamy do czynienia z bardziej szczegółową analizą, obejmującą badanie stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W przypadku ekspertyzy nie powinny nas zaskakiwać nawet tak szczegółowe badania, jak badania twardości użytych materiałów, czy obliczenia nośności itp -> odpowiednia strona.

Opinia techniczna to taka ocena stanu technicznego budynku, która ma na celu opisać przewidywany stan techniczny budynku, czyli taki, jaki powinien on być, przy zastrzeżeniu, że projekt (sprawdź projekt domu karmelita aa49 został zrealizowany zgodnie z wszelkimi zaleceniami. Ekspertyza jest wymagana przez prawo budowlane szczególnie wtedy, gdy planujemy wykonać rozbudowę nieruchomości, albo kiedy zamierzamy zmienić jej zasady użytkowania. Zarówno jeden, jak i drugi sposób badania budynku może wykonać tylko osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

zbrojenie

Autor: Chris RubberDragon
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby jednak przeprowadzać badania twardości (), albo obliczenia nośności, należy być ekspertem wyższego szczebla. Taka usługa będzie więcej kosztować, lecz jej wykonanie da nam szczegółowy obraz stanu nieruchomości i pozwoli podjąć słuszne decyzje co do jej przyszłości. Prawidłowo przeprowadzane oceny mogą zapobiec katastrofom budowlanym oraz umożliwiają zminimalizowanie kosztów remontu – jeśli nieprawidłowości zostaną wykryte na stosunkowo wczesnym etapie. Jeśli mamy wątpliwości, czy szczelina na suficie to tylko efekt zużycia się materiałów budowlanych, czy uszkodzenie konstrukcji budowli, dla własnego zdrowia psychicznego należy skorzystać z oceny, spreparowanej przez eksperta.