EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Małe badania – ogromne efekty. O przydatności i niezbędności doświadczeń, jakie pozwalają nam poznać różne zjawiska

Jak istotne są odmiennego typu doświadczenia, przeprowadzone kontrole i inne tego typu praktyki, nie trzeba chyba nikomu uświadamiać. Jakby się nad nimi głęboko zastanowić to tworzą one wielką ilość naszego życia, ale są bez wątpienia potrzebne, aby można było jak |najlepiej funkcjonować.

testy

Autor: Iqbal Osman
Źródło: http://www.flickr.com
Wielorakiego typu badania i certyfikacje liczą się w świecie medycyny, ale także każdego pacjenta. Inne, jak na przykład badania mikrobiologiczne służą do określenia dużej liczby ciekawych zjawisk (więcej).

Takie eksperymentowanie sprzyja wykryciu drobnoustroju chorobotwórczego w klinicznym materiale, a w konsekwencji pomiar jego podatności na antybiotyki. To dochodzenie składa się z kilku kroków. W początkowym testujemy posiew i przeprowadzamy hodowlę drobnoustrojów. Drobnoustroje tlenowe zazwyczaj wymagają do wzrostu 18-24 godzin inkubacji, lecz mimo tego to bakterie beztlenowe (niektóre tlenowe) i grzyby często potrzebują wydłużonej inkubacji do 48-96 godzin. Zdarza się, że należy nawet zaczekać parę tygodni. W drugim etapie mamy izolację i identyfikację drobnoustroju przy pomocy testów ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych.

W trzecim etapie musimy zaznaczyć wrażliwość drobnoustroju na leki. Z reguły używana metoda to dyfuzjno-krążkowa. Dzięki niej możemy zakwalifikować dany drobnoustrój do jednej z trzech odmian. Mamy takie do wyboru: oporny, średnio wrażliwy i wrażliwy. Szczepy średnio wrażliwe świadczą o tym, iż nie możemy przewidzieć sukcesu terapeutycznego.

badania

Autor: CIAT
Źródło: http://www.flickr.com
Niemniej jednak jesteśmy w stanie go uzyskać w przypadku, gdy zdołamy dostarczyć wyższą dawkę antybiotyku. Korzystna przemiana także zajdzie, jeśli możemy zwiększyć częstość jego podania. Istnieją też dodatkowe metody oceny wrażliwości na leki. Przykładowo metoda rozcieńczeniową.

W tych badaniach wybitnie ważny jest rezultat. Finalny rezultat dodatni jest wydawany, gdy zrealizowany zostanie bieg identyfikacji drobnoustroju, a tym samym będzie realne jego zaznaczenie wrażliwości na leki. Ujemny wynik wydawany jest w momencie, gdy po okresie inkubacji (24-48 godzi – posiew krwi i 5 dni – płyn mózgowo-rdzeniowy) nie oznajmiono wzrostu drobnoustrojów.