EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Jak uporać się z czekającą nas rozbiórką obiektu?

Jeżeli spotkamy się z koniecznością likwidacji zbędnego, nienadającego się do zamieszkania czy nawet już stwarzającemu zagrożenie dla ludzi budynku, trzeba spełnić pewne wymogi formalne i czasem uzyskać konieczne zezwolenia. Proponujemy zacząć od przeczytania poniższego tekstu.

W powyższej sytuacji już na samym początku pojawiają się bardzo istotne wątpliwości:

1. Co nam wolno a czego nie możemy wyburzyć?
2. Jakie wnioski i gdzie należałoby złożyć?
3. Co zrobić z odpadami pozostałymi po rozbiórce?
wyburzenia

Autor: Phillip
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedź na pierwsze z pytań jest prosta – da się zburzyć bez pozwolenia urzędu jedynie małe obiekty, niższe niż 8 m i wystarczająco daleko położone od granicy działki, aby nie powodować zagrożenia dla przechodzących w pobliżu osób. Oczywiście budynek przeznaczony do likwidacji nie może być wpisany na listę zabytków. Na wszystkie inne wyburzenia – dodatkowe źródło jest potrzebne pozwolenie. Takie zezwolenie możemy uzyskać w wydziale architektury powiatowym lub gminnym, na którego terenie rzeczona nieruchomość się znajduje (czytaj więcej o robotach demontażowych).

Odpowiadając na kolejne pytanie: podobnie jak w sytuacji starania się o pozwolenie na wybudowanie nowego budynku, musimy przedłożyć akt własności tyczący się działki czy budowli, plany wyburzania razem z planem technicznym, oraz opis sposobu zapewnienia zasad bezpieczeństwa. Gdy zajdzie taka potrzeba, również inne dokumenty t.j.: opinie konserwatora zabytków albo wydziału ochrony środowiska w razie kiedy wyburzany

wyburzenia

Autor: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Źródło: http://www.flickr.com

obiekt znajduje się w obszarze cennym przyrodniczo. Należy też mieć na względzie, że za bezpieczeństwo ludzi i mienia odpowiada wykonawca, również pieniężnie.

Następnym kłopotem do rozwiązania jest sprawa wyzbycia się gruzów i innych odpadów pozostałych po rozbiórce. Przy niewielkich ilościach odpadków pozostałych z remontu obiektu, możemy je oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Listy takich punktów można odnaleźć w lokalnych urzędach miasta lub gminy. W przypadku likwidacji całego budynku, konieczny będzie zakup kontenerów na odpadki i recykling pvc przez wyspecjalizowany zakład. Jeśli w trakcie rozbiórki zajdzie konieczność usunięcia odpadków zagrażających zdrowiu, takich jak przykładowo azbest, nieodzowne wówczas będzie zatrudnienie firmy specjalistycznej jak ).