EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Patrole saperskie – po co konkretnie są i czy są one w ogóle potrzebne?

Jak dobrze wiemy nasz kraj przeszedł swoje, jeśli chodzi chociażby o bójki o terytorium. W obecne chwili jest u nas dosyć duży spokój, lecz do tej konkretnej pory istnieją w granicach naszego państwa pozostałości z wcześniejszych bITew i to nie tylko te, co znajdziemy w muzeach.

budynki

Autor: Randy McRoberts
Źródło: http://www.flickr.com

Co uczynić, kiedy nawet i w czasie zwyczajnego wypadu odnajdziemy coś, co aż strach ruszać? Czy często się takie coś zdarza? W jaki sposób sobie z tym poradzić?
Odnalezienie różnych pozostałości po wcześniejszych wojnach wbrew wszelkim pozorom nie bywa aż tak rzadkie, jakby to się mogło wydawać. Tak naprawdę na terenie naszego państwa takich „interwencji” odbywa się średnio od 7 do 8 tysięcy, przy czym samych przedmiotów w podliczeniu wychodzi (także po wyliczeniu średniej) – 300-400 tysięcy. osoby upoważnione do zajmowania się takim pozostałościami po wojnach zazwyczaj tworzą swoiste oddziały, które istnieje możliwość określić jako tak zwany patrol saperski lub trochę inaczej – jako patrol (zobacz również patrol rozminowania) rozminowania. W uzależnieniu od obszaru znalezienia potencjalnie niebezpiecznego sprzętu, należy skontaktować się wraz z odpowiednim działem Obrony Narodowej albo z naszym najbliższym uprawnionym do przyjmowania takiego rodzaju zgłoszeń organem, czyli w szczególności: administracją państwową lub samorządową, policją, czy państwową strażą pożarną, strażą postawioną na granicach i kilkoma innymi, wśród których to odnajdziemy nasze siły zbrojne RP, lasy państwowe, czy też najzwyczajniej naszą własną straż miejską.

Zgłoszenie takich pozostałości bywa o tyle istotne, że pomimo dotychczasowego „uśpienia” danego przedmiotu, tak naprawdę nigdy nie jest wiadomo, czy nie wybuchnie, dlatego właśnie tak istotne bywa jego zabezpieczenie i usunięcie z miejsc, szczególnie publicznych.