EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

utwardzanie podstawy

Już na etapie wyboru parceli budowlanej i projektu należy przemyśleć wiele bardzo znaczących kwestii. Jedną z nich jest pułap wód gruntowych, który potrafi w dużej mierze pogmatwać budowę budynku. Osuszanie terenu stanowi jeden z bardziej wymagających elementów przygotowania terenu pod konstrukcję. Pierwszych pobieżnych weryfikacji dokonać zdołamy na oko. Flora występująca na działce dostarcza niemało podpowiedzi na temat głębokości występowania wód gruntowych.

Trzciny, pałki i tatarak to murowana oznaka obszarów mokrych. Budując w owej okolicy, nie wskazane jest podpiwniczać budynku, piwnica domu byłaby narażona na pewne zatapianie. Sosnowy drzewostan, to z kolei wskaźnik, że parcela jest dość piaszczysta, a wody gruntowe znajdują się głęboko. Jednym z najlepszych asekuracji budowli podpiwniczonych przed wodą i wilgotnością jest drenaż opaskowy. Osuszanie (http://www.uni-lux.eu/osuszaniebudynkow.html) terenu powinno się stworzyć przed wznoszeniem obiektu, co uchroni wykop fundamentowy przed podejściem wody.

działka

Autor: Eric Rayner
Źródło: http://www.flickr.com

Zagęszczenie gruntu robi się w celu umacniania podstawy budowli i podwyższenia nośności pola, dzięki czemu powierzchnia jest utwardzona i solidna. Taki gatunek wzmocnienia przynosi najlepsze wyniki w podłożach ścisłych, w których obserwuje się czytelny wzrost wytrzymałości. Gorsze i znacznie mniej trwałe rezultaty daje w podłożach miałkich.

Ten serwis internetowy rozliczanie ciepła posiada fascynujące informacje na prezentowany temat, zatem, jeżeli ta problematyka Cię intryguje, to sprawdź to obowiązkowo.

W celu zapewnienia wymaganych cech wytrzymałościowych, również ze względów ekonomicznych powinno się dopasować bardzo starannie sprzęt zagęszczający.

Zagęszczenie gruntu ścisłego należy utworzyć przy pomocy ciężkich walców o działaniu statycznym. Wałowanie winno odbywać się przy maksymalnej wilgoci gruntu. Przy zagęszczaniu gruntów miałkich najlepsze następstwa przynosi zastosowanie walców wibracyjnych. Wałowanie należy prowadzić z identyczną siłą na całkowitej przestrzeni. Jeżeli jest zbyt suchy, to należy go nawilżyć, a jeżeli nazbyt zwilgotniały, odczekać, aby uległ przesuszeniu.
Zagęszczenie gruntu suchego miałkiego i mającego uziarnienie drobne i równoziarniste, nie powinno być prowadzone, bowiem nie zapewnia pożądanych wyników z powodu słabego wzajemnego blokowania ziaren.