EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Budowa autostrad

Polska to kraj, który nie jest słynny z dobrych dróg. Jeśli jednak chodzi o ich tworzenie, rodzime przedsiębiorstwa zaliczają się do najznakomitszych fachowców w tej części Europy. Budowa drogi ekspresowej jest zadaniem zawiłym i zajmującym dużo czasu. Największej ilości czasu nie zajmuje jednak samo budowanie, a formalności z nim połączone. Tego rodzaju formalności jest spora liczba – należy w pierwszej kolejności wyznaczyć trasę, później nabyć i przygotować grunt, ogłosić przetarg i dopiero od tego momentu można zacząć proces właściwego budowania drogi. W związku z taką liczbą spraw do załatwienia, koszty dróg krajowych są bardzo wysokie. O wiele łatwiej kwestia wygląda w przypadku dróg gminnych i innych podobnych, o mniejszej długości.

autostrada

Autor: Doug Kerr
Źródło: http://www.flickr.com
Z czego tworzy się drogę?
Wierzchnią warstwę większej części dróg stanowią dwie warstwy betonu o różnych cechach. Asfalt wykorzystywany w budowaniu dróg służy jednak tylko jako spoiwo łączące kruszywa drogowe. Kruszywa te są właściwą nawierzchnią ulicy, powinny one spełniać dokładnie sformułowane wymogi a ich mieszanina z asfaltem powinna posiadać właściwą konsystencję w dużych temperaturach i być jednocześnie odporna na niskie temperatury. Sam asfalt (tutaj) otrzymuje się jako produkt uboczny w przeróbce ropy naftowej, jego źródła są więc na tyle duże żeby zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu drogowego w obrębie całego świata. Podłoże pod drogę musi być również właściwie przystosowane i utwardzone, w tym celu również wykorzystuje się różnorodne kruszywa – zobaczysz tutaj.

Interesują Cię informacje na prezentowany temat? To świetnie, gdyż mamy polecany artykuł (http://zcipajos.pl/oferta/rekuperacja), który zawiera wyłącznie informacje, których właśnie potrzebujesz.

Proces powstawania drogi
Na samym początku podłoże musi zostać bardzo skrupulatnie wyrównane. Robi się to z pomocą fachowców, oraz zaawansowanej aparatury geodezyjnej. Dopiero w kolejnym etapie można stworzyć podstawę pod ulicę, która musi być wystarczająco utwardzona. Podstawę stanowi najczęściej piasek oraz żwir bądź niewielkie kamienie. Dopiero na utwardzony i wyrównany podkład stosuje się nawierzchnię. Dawniej, w czasach komunistycznych dla zminimalizowania kosztów tworzenia dróg, jako nawierzchnię stosowano kruszywa do betonu. Nie mają one jednak takich właściwości jak asfalt, toteż nie są odporne na duże zmiany temperatur. Znane są przypadki pękania tego rodzaju nawierzchni w zimie, kiedy to zamarznięta woda powoduje rozrywanie tworzywa.