EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Co to jest MiLoG i jak on w praktyce funkcjonuje?

Od jakiegoś czasu funkcjonuje na terenie Niemiec pewna kontrowersyjna ustawa dotycząca płacy minimalnej. Swymi przepisami dotyka przede wszystkim przewoźników z branży spedycyjnej oraz dotyczy wysokości ich płacy podczas ich pobytu u naszego zachodniego sąsiada.
Według takiej federalnej ustawy na terenie Niemiec funkcjonuje stała stawka godzinowa.

malowanie

Autor: Dekoral
Źródło: Dekoral
Przepisy, które narzucają tę stawkę mają odniesienie tak do kierowców niemieckich, jak i tych, którzy nie są obywatelami tego kraju. Kwota ta równa się 50 euro brutto za godzinę pracy. W rezultacie funkcjonowania rozporządzenia o nazwie MiLoG, każda spółka, która chciałaby wykonywać operacje komunikacyjne na terenie Niemiec, powinna zawiadomić o tym fakcie tamtejszy urząd celny, zatem Bundesfinanzdirektion West jeszcze przed wjazdem danego tira do takiego państwa. Czynność zgłoszenia można by zrobić poprzez przesłanie formularza (033037) za pomocą faksu albo maila. W dokumencie tym dany biznesmen musi zadeklarować się do respektowania ustaleń w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest też przechowywanie właściwej dokumentacji oraz udostępnienie jej (w j.

Znajdujące się w tym serwisie wiadomości są według Ciebie zbyt lakoniczne? Jeżeli tak, to wejdź na stronę nawierzchnie na place zabaw, na której zgłębisz zbliżone zagadnienia.

niemieckim) na wniosek strony niemieckiej.

W formularzu należy zawrzeć wszelkiego rodzaju operacje komunikacyjne, które będą wykonywane na terenie Niemiec. Jeżeli w praktyce powstaną zmiany dotyczące przykładowo trasy przejazdu, nie ma potrzeby powiadamiania o tym fakcie strony niemieckiej. Jeśli jednak przemiany dotyczą określonych kierowców, urząd powinien być o tym powiadomiony.

Żeby właściwie policzyć pensję należną kierowcy za jego pracę, należy brać pod uwagę wszystkie przeprowadzane przez niego czynności, czyli m.in.: prowadzenie środka lokomocji, rozładunek, nadzór oraz pomoc osobom, które wsiadają z/do tira i bieżącą obsługę pojazdu.