EuroCaravan

W dobrym stylu

EuroCaravan

Czym się odróżnia niewypał od niewybuchu i kto wie to najlepiej?

To, czym jest tzw. „skorodowana śmierć”, pamiętają znakomicie członkowie tzw. patroli saperskich, które zajmują się detonowaniem w kontrolowanych warunkach różnego typu niewybuchów i niewypałów, zatem wielokrotnie pozostałości specyficznych „pamiątek” jeszcze po 2 wojnie światowej.
Zgodnie z tym co podpowiada określenie, niewybuch jest pozostałością po każdego rodzaju ładunkach wybuchowych, natomiast niewypał jest amunicją, która tego typu materiał posiada.

malowanie

Autor: Rogala
Źródło: Rogala
Większość osób nie wie nawet, że tylko jeden patrol saperski przynależny do jednej brygady Powietrznodesantowej w trakcie roku przejeżdża nawet 100 000 kilometrów. I to na obszarze jednego tylko województwa. W rzeczywistości każdy taki patrol rozminowywania to paru żołnierzy, którzy każdego dnia narażają swe życie, abyśmy my mogli żyć w błogiej nieświadomości. Na rok ci żołnierze obsługuje nawet 500 zgłoszeń o tego typu znaleziskach. Jak łatwo obliczyć, w praktyce to ok. 2 zgłoszenia na dzień. A cały czas mowa o jednym tylko województwie.
patrol saperski

Autor: Armacell
Źródło: Armacell

W praktyce jednak zimą zgłoszeń jest mniej, z kolei w okresie letnim jest ich czasem trzy albo cztery dziennie. Wedle dowódców jest to spowodowane z dość znaczną ilością prowadzonych latem robót budowlanych. W praktyce niemal każda firma budowlana, która działa na terenie Śląska, ma problem z niewypałem. Co interesujące, znacznie bardziej uciążliwa okazała się dla saperów sprawa wiążąca się z ponad 2000 sztuk amunicji, która zostaje odnaleziona podczas zbierania grzybów w okolicy ogrodzenia (ogrodzenia betonowe mazowieckie) pewnego ośrodka wczasowego. Zdarzają się oczywiście także inne znaleziska np.

bomby, rakiety czy też różnorodnego kalibru pociski artyleryjskie. Co bardzo istotne, coraz bardziej znacząca liczba osób po odnalezieniu niewybuchu nie przechodzi obok niego obojętnie, tylko wzywa odpowiednie służby.