gost

Certyfikaty GOST-R

Certyfikacja gost
Certyfikat gost-r to dokument potwierdzające zgodność produkcji z standardami i wymogami Federacji Rosyjskiej. Certyfikacja gost tyczy się oczywiście produktów wysyłanych na eksport. Taki certyfikat dowodzi, że proces powstawania danego produktu zgadza się ze standardami technicznymi, bezpieczeństwa i innymi wymogami nałożonymi przez państwo rosyjskie.

Normy i certyfikaty gost – wszystko na temat

Certyfikacja gost
Ponad dwadzieścia lat temu nasz kraj uzyskał na dobre suwerenność. Następnie upadł Związek Radziecki i Układ Warszawski. To naprawdę ważne, gdyż jest on nieodzowny w relacjach biznesowych z rosyjskimi handlowcami. Lecz obok komunikacji, należy zdobyć certyfikat Gost R
Syndicate content