Rachunkowość

Przepisy międzynarodowe a rady aktuariusza

rachunkowość
Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Rachunkowośćjest dziedziną wyjątkowo rozbudowaną. Jej specjalistyczne gałęzie są niezbędne, by osoby zachęcone skorzystaniem z danego rodzaju pomocy w zakresie finansów mogły zwrócić się bezpośrednio do fachowca. U nas są obowiązujące rozmaite świadczenia pracownicze, jakie uściślane są różnymi normami. Audyt zgodności m.in. odbywa się według standardu msr 19, co wiąże się też wyliczaniem rezerw na świadczenia dla pracowników. Najczęściej w raz z początkiem nowego okresu rozliczeniowego pojawiają się inne wymogi związane z normami, więc specjaliści śledzą wszystko systematycznie.
Syndicate content